Olumlu Olmak

Değişim

Gezegenin bir umudu var: SEN

Insanın yaşam şekli ve davranışı iklim değişikliği çözümünün bir parçasıdır. Hayatın hassas yaşam sistemlerini güçlendirmek için kalbimizden gelen alışkanlıklar geliştirmeli ve dürüstlükle hareket etmek için irademizi güçlendirmeliyiz.

Kalpten gelen bazı alışkanlıklar:

Küçük olan güzeldir. Güzellik, uyum ve denge olduğu zaman görülür. Bilgelik, doğanın kanunlarını hatırlamak ve desteklemektir.

Az olan daha çoktur. Bir hoşnutluk kültürü geliştirin. İhtiyaç ve istek, açgözlülük ve bolluk arasındaki farkı ayırt edin.

Hayatın döngüsü. Doğal döngüleri kabul ettiğimiz zaman, kendimizde de yeni yaşam ritimlerini keşfederiz. Döngü devamlı tekrarlanan, yenilenmek üzere sıklıkla, fırsat sağladığı yere dönen, dairesel bir süreçtir.

Doğal olan besleyicidir. Şiddet içermeyen ve dengeli bir beslenme, yüksek bir bilinç, hem kişisel hem de çevresel mutluluğu sağlar.

Dünyanın bir sahne, bizim de kendi bölümlerimizi oynayan aktörler olduğumuz hatırlanıyor.  Zamana karşı bu yarışta, zarar ve yıkımın sadece seyircisi olma yanılsamasını kaldıramayız.  Şimdi kalbimizin aynasına bakıp düşünmeliyiz ve yeni bir farkındalık, tutum, alışkanlıklar ve davranışlar edinmeliyiz.

Gayatri Naraine