BK meditasyonunda "ben" ve düşünceler önemlidir. Bu yüzden, öncelikle "ben"in kim olduğunu bilmek gerekir. BK meditasyonunda "ben kimim?" sorusunun yanıtı "ruhtur". Kendi kimliğime olan bakışım değiştiğinde, dünyaya da bakış açım değişir. Bendeki bu olumlu değişiklik çevreme yansır ve bu da olumlu bir dünya için ilk adım olur. Olumlu veya olumsuz düşünceleri yaratan ruhtur. Ruhun üç fonksiyonu vardır: Zihin, akıl ve ruhun üzerinde iz bırakan tüm etkiler.  Zihnimiz düşünce üretir ve düşünceler de tohum gibidir. Ne ekerseniz, onu biçersiniz. Olumlu düşünceler olumlu eylemlere, olumsuz düşünceler de olumsuz eylemlere dönüşür. Aklımız ise olumlu ve olumsuz düşünceleri bir süzgeçten geçirir gibi ayırt eder. Akıldan geçen düşünceler, ruh için olumlu ve faydalıdır. BK meditasyonu, kişiliği oluşturan alışkanlık, hatıra ve duyguların olumsuz etkilerini zayıflatır ve onun yerine aklı güçlendirerek, olumlu düşünceler yaratmasını sağlar.