Online Eğitim Rıza Formu

BRAHMA KUMARİS MEDİTASYON VE KİŞİSEL GELİŞİM DERNEĞİ (Bundan sonra kısaca  “Brahma Kumaris” olarak anılacaktır)  olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu olarak, Brahma Kumaris ile ilişkili tüm kişilere “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Aydınlatma Metni” kapsamında belirtilmiş olan işlenebilecek ve aktarılabilecek verilerinize yönelik olarak da bilgilendirme sunmak isteriz. “Açık Rıza Metnini Okudum ve Anladım. Kişisel Verilerimin Metinde Belirtilen Şekillerde İşlenmesini Onaylıyorum ve İzin Veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle kişisel verilerinizin işlenmesi ve yurt içi ile yurt dışına aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız. Unutulmamalıdır ki, aşağıda olumlu irade beyanınız ile vermiş olduğunuz açık rızanızı, herhangi bir zaman diliminde info@meditasyonyapalim.com  e-posta adresine göndereceğiniz ve hangi verilerinize dair açık rızanızı geri aldığınıza dair beyanınızı arz etmek suretiyle, aleyhinize hiçbir olumsuz durum yaratmayacak şekilde geri alabilirsiniz.

Brahma Kumaris’in online sistem üzerinden eğitimlerine devam edebilmesi için; Skype, Zoom vb. uygulaması üzerinde yer alan katılımcıya ait kişisel verileri kullanılacak olan bu sistemin yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Brahma Kumaris’in sistem üzerinde yetkisi ve kısıtlama imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca yine verilerin yurt dışında bu eğitimle ilgili olarak çalışılacak ortak kurumlara aktarılması ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi ya da hizmet aldığımız ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanması için sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu nedenlerle; yurt dışına aktarım hususunda açık rızanızı vermmeniz durumunda, online eğitime katılamazsınız.

Bu eğitim kapsamında işlediği kişisel verilerimi Zoom isimli online program üzerinden gerçekleştirilebilmesi için kaynağını yurtdışından alan sunuculara elde ettiği kişisel verileri aktarabilmesine açık rızam vardır. BRAHMA KUMARİS MEDİTASYON VE KİŞİSEL GELİŞİM DERNEĞİ tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Açık Rıza Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirdiğimi arz ederim.