Meditasyon: Bilimadamları ne diyor?
12 Haziran 2017 Pazartesi
Meditasyonun 8 Adımı
12 Haziran 2017 Pazartesi

Meditasyon ve Motivasyon / Anthony Strano

Meditasyon ve Motivasyon           Anthony Strano

Meditasyon yaparken düşünüp incelemek, hem motivasyonumu uyandırır, hem de yüksek tutar. İzlenimlerimizi, ideallerimizi ve hedeflerimizi yenileyip, daha net görebilmemiz için, eski alışkanlıklarımızı, bakış açılarımızı ve düşüncelerimizi bırakıp, yeni olana ve bize ilham verene yer açmamız gerekir.

Belli bir görevi yerine getirmemiz için motivasyona ihtiyaç duyarız ve motivasyon, coşku ve berrak bir algıdan oluşan içsel bir enerjidir. Motivasyon bizi kararlı ve hedefimize odaklı kılar; yoksa dikkatimizin problemler, yeni durumlar ve tembelliğimiz tarafından dağıtılmasına o kadar kolay izin veririz ki. Motivasyonun yaptığı şey nedir? Bizi bir gerçekten diğerine, bulunduğumuz yerden istediğimiz yere götürür. Belli bir amaç, katkı ve kimlik anlayışı sağlanarak gerçekleştirildiğinde, motivasyonumuz desteklenmiş olur.

Motivasyonumuzu tekrar harekete geçirmek istiyorsak, aşağıdaki noktaları incelememiz gerekir:

–        Ne istiyorum?

–        Neyi diliyorum?

–        Neye değer veriyorum?

–        Neden keyif alıyorum?

–        Neyi anlıyorum?

–        Neyi seviyorum?

Oturup bu soruların yanıtları üzerine düşündüğümüzde, harekete geçirilmeleri için gereken dikkati göstermeyi unuttuğumuz için yeterince geliştiremediğimiz yeni iç görülerimizi ve görevleri tekrar harekete geçirebilme olanağını yakalarız. Hayatımız boyunca zaman zaman geri çekilip sessizleşmeliyiz. Bildiğimiz veya bildiğimizi sandığımız şeyleri tekrar tekrar tanımlayıp, değerlendirmemiz ve üzerinde çalışmamız gerekir. Bu, kolay bir çalışmadır ve içten yapıldığında, düşüncelerimizi ve motivasyonumuzu harekete geçirir.

Bu yüzden, düşünce tarzımı değiştirmek veya genişletmem için, şunları yapmam gerekir:

–        yeniden tanımlamalıyım

–        yeniden incelemeliyim

–        yeniden yönümü bulmalıyım

–        yeniden öğrenmeliyim

Böylece yenilik, yaratıcılık ve kalite ortaya çıkar.

Başarılı bir motivasyon net bir hedefe bağlıdır. Hedefime ne kadar inanıyorum? Hedefime inancım, gösterdiğim çabanın kalitesini ve zorluklarla mücadele etmeye ne kadar hazır olduğumu belirler. Her zaman seçim gücünü kullanma olanağım olduğunu anladığımda, motivasyonum başarılı bir biçimde yenilenir.

Motivasyonumuzu yüksek tutmaya yardımcı olacak diğer bir soru da şöyle: “Benim için gerçekten en önemli şey nedir: sonuç mu, yoksa süreç mi?” Süreç büyüme, gelişme ve öğrenme anlamına gelir — kendinizin ve başkalarının farkındalıklarının ve kaynaklarının geliştirilmesidir. Sonuca fazla odaklanırsanız, o sonucu elde etmek için gereken sürece yeterince dikkatinizi vermemiş olursunuz. Çabuk halletme yöntemi veya “yedi günde başarı” formülü pek işe yaramaz, en azından daimi olarak. Doğaya baktığımızda, onun güzelliği ve gücünün, zamanın ve sürecin birlikte işlemesi sonucu ortaya çıktığını görürüz. Örneğin, devasa bir meşe ağacı, bahçedeki güller, mevsimlerin değişimi bir anda olmuyor. Belli bir sürecin gerçekleşebilmesi için belli bir zaman ve mekâna ihtiyaç vardır.

Bir sürecin başarılı bir biçimde sonuçlanması için önceliklerimi tanımlamalıyım, yani zamanımı, enerjimi ve kaynaklarımı en iyi biçimde kullanmalıyım.

Önceliklerimi gerçekleştirmek için, zekice kurgulanmış bahanelerimi (örneğin, “hiç zamanım yok”) tanıyıp reddetmem ve onun yerine gerçekçi ve işe yarayan bir zaman çizelgesi yaratmam gerekir. Değerlerime öncelik tanıdığımda, hangi tür motivasyonumun olduğu daha net ortaya çıkar. Motivasyonum maddi mi, yoksa ruhsal mı? Her ikisinin sonuçları birbirinden farklıdır.

Maddi motivasyon hırs, rekabet ve mevki arzusu üzerine kuruludur. Çoğu zaman onlar olmadan başarıya ulaşabileceğimize inanmayız, bu yüzden de düşünce ve eylemlerimizi bu değerlere dayandırırız. Bunun sonuçları genellikle çatışmaya, korkuya, bağımlılığa, kıskançlığa, sahiplenme çabasına ve kendimizi fazlasıyla bir rol ile özdeşleştirmemize yol açar. Bunun sonucunda da bizden daha yetenekli veya daha çok övgü alan biriyle karşılaştığımızda kendimizi tehdit altında hissederiz. Örneğin, motivasyon maddi olduğunda, her zaman kaybetme korkusu ortaya çıkar ve bu da huzursuzluk, stres ve kaygıyı doğurur.

Ruhsal motivasyon kör bir hırstan ziyade bir işe duyulan coşkuya dayanır ve aynı zamanda başkalarının farklılıklarıyla rekabete girmek yerine, onların eşsiz farklılıklarıyla işbirliğine girer. Sonuç olarak, yeteneğim, pozisyonum veya rolüm aracılığıyla hizmet etme duygusudur – kaliteli hizmet bir ihtiyacı sömürmek yerine o ihtiyaca hizmet etmektir.

Ruhsal motivasyonun sonuçları saygı, uyum, bireysel ve toplumsal sağlık, amaç ve varoluşumuzun temelinde yatan derin bir tatmin duygusudur. 

İşbirliği, paylaşma, hizmet, dürüstlük ve saygı gibi ruhsal niyetler, hedefi, görevi ve kullanılan yöntemi kaliteli kılar. Meditasyon bir düşünce biçimi olarak her zaman amaçlarımı, süreçlerimi ve yaptığım şeyleri neden yaptığımı tekrar gözden geçirip yeniden tanımlamamda yardımcı olur.