ERDEMLER

Anasayfa » ERDEMLER
share on facebook  tweet  share on google  print  

ERDEMLER

 

 E R D E M L E R

 

Özgürlük 

Coşku

Yansızlık

Disiplin

Odaklanma        

Sağlamlık   

Memnuniyet

Serinkanlılık

İşbirliği

Cesaret

Yaratıcılık

Karar Verme

Ayırt Etme

 

 

Cömertlik

İnanç

Empati 

Tasasızlık 

Bağış

Kabul Etmek

Doğruluk   

Uyum Sağlamak

Takdir Etmek   

Yardımseverlik

Denge   

Cesaret

Özen  

 Kararlılık

Ağırbaşlılık

Yüceltme

 Tasasızlık                          Değişim

                     Temizlik                           Şefkat

Yüreklendirmek

Olumluluk                           

Sorumluluk

 - CESARET

- İŞBİRLİĞİ

- SERİNKANLILIK

- MEMNUNİYET

- SAĞLAMLIK

- ODAKLANMA

- KABUL ETMEK

- DOĞRULUK

- UYUM SAĞLAMAK

- TAKDİR ETMEK

- YARDIMSEVERLİK

- DENGE

- CESARET

- ÖZEN

- TASASIZLIK

- DEĞİŞİM

- OLUMLULUK

- SORUMLULUK

- TEMİZLİK

- ŞEFKAT

- YARATICILIK

- KARAR VERME

- KARARLILIK

- AGIRBASLILIK

- AYIRT ETME

- DİSİPLİN

- YANSIZLIK

- BAĞIŞ

- TASASIZLIK

- YÜCELTME

- EMPATİ

- YÜREKLENDİRMEK

- COŞKU

- İNANÇ

- ÖZGÜRLÜK

- CÖMERTLİK

- NEZAKET

- DÜRÜSTLÜK

- UMUT

- AĞIRBAŞLILIK

- TARAFSIZLIK

- MUTLULUK